Vispārīgie lietošanas noteikumi

Šie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi noteikt sludinājumu vietnes www.hop.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Lietošanas noteikumi ir saistoši visiem vietnes www.hop.lv lietotājiem, kas veic jebkādas darbība vietnē.
saistībā ar tās darba specifiku, tas ir, publicē sludinājumus, veic to apmaksu, izmanto vietni produkta meklēšanai.


1. Vietni uztur un administrē SIA “hop.lv”, reģistrācijas Nr. 40103445089, biroja adrese: A7 ceļa 21. kilometrs, Ķekavas novads, LV-2123.
2. Apstiprinot Lietošanas noteikumus, Lietotājs apliecina savu piekrišanu visiem www.hop.lv noteikumiem.
3. Lai Lietotājs izvietotu sludinājumu vietnē www.hop.lv, vai izmantotu izvietotā sludinājuma iespējas un / vai priekšrocības, tam ir jāreģistrējas vietnē www.hop.lv
4. Lietotāja izvietotajam sludinājumam ir jābūt skaidri saprotama, tam nepārprotami ir jāataino sludinājuma priekšmets.
5. Sludinājums var tikt izveidots latviešu, krievu vai angļu valodās.
6. Papildinformācija un kontakti (piemēram, interneta saite, tālruņu numurs, e- pasta adrese) jānorāda tikai tam paredzētajos laukos, nevis sludinājuma tekstā.
7. Lietotājs sludinājumam drīkst pievienot ne vairāk kā 8 fotogrāfijas.
8. Ja tiek pievienota fotogrāfija, tai jāattēlo piedāvātā prece vai pakalpojums.
9. Visiem sludinājuma aizpildīšanas laukiem, kas ir norādīti kā obligāti aizpildāmi, ir jāaizpilda.
10. Par sludinājuma saturu atbild Lietotājs, taču sludinājums nedrīkst atbilst Lietošanas noteikumu 11. punkta nosacījumiem.

11. Nav atļauts:
11.1. Sludinājumi, kuru saturs aizskar morālās un ētiskās normas, ir prettiesisks, mudina uz neatļautām darbībām un citādā veidā var atbilst likumdošanas un ētikas normu pārkāpumu pazīmēm;
11.2. Publicēt sludinājumus, kuru saturs neatbilst paredzētajai tematiskajai kategorijai vai arī vietnes noteikumiem;
11.3. Publicējot sludinājumus, pārkāpt citas personas intelektuālā īpašuma tiesības vai autortiesības;
11.4. Iesniegt vienu un to pašu sludinājumu vienā un tajā pašā rubrikā atkārtoti vienādā laika periodā;
11.5. Pašrocīgi veikt teksta izcelšanu, rakstīt tekstu ar lielajiem burtiem (piemēram: ABCDE, a b c d e , abcde, utt.);
11.6. Sludinājuma tekstā ievietot tādus vārdus kā “Akcija”, “Atlaides”, “Izpārdošana”, “Super cena” un citus saukļus, kas piesaista uzmanību. Šāda rakstura sludinājumi ir publicējami attiecīgā www.hop.lv sadaļā, ievērojot attiecīgus apmaksas noteikumus;
11.7. Reklamēt starpniecības pakalpojumus darbiekārtošanā, nekustamo īpašumu darījumos un tamlīdzīgi, par šādu pakalpojumu pirms tam pieprasot komisijas maksu;
11.8. Reklamēt, kā arī reklāmu tekstā vai foto pielikumos iekļaut pornogrāfisku saturu vai materiālus, kā arī reklamēt aizliegtu intīmpakalpojumu sniegšanu, tādu kā intīmi video čati, utml.;
11.9. Publicēt sludinājumus par narkotiku, medikamentu, cilvēku orgānu, kaujas ieroču un munīcijas darījumiem;
11.10. Publicēt politisku, reliģiozu, antireklāmu saturu;
11.11. Reklamēt jebkādu apšaubāmu preci vai pakalpojumu;
11.12. Reklamēt preces vai pakalpojumus, kuru darbības veikšanai nepieciešama licencēšana, bez šādas licences numura uzrādīšanas, kā arī informācijas par pārdevēju;
11.13. Piedāvāt preču vai pakalpojumu izplatīšanas iespējas, izmantojot tīkla mārketingu;
11.14. piedāvāt tabakas izstrādājumus, alkoholu, prekursorus, kontrolējamos medikamentus, bīstamas vai kaitīgas vielas un produktus, kā arī citas atbilstoši ES normām nesertificētas preces un piedāvājumus;
11.15. reklāmas tekstā iekļaut jebkādu norādi, kas satur informāciju par citām konkurējošām sludinājumu vietnēm;
11.16. reklamējot automašīnas, norādīt jebkādu maldinošu vai krāpniecisku informāciju;
11.17. reklāmas izvietotāja kontaktus norādīt reklāmas tekstā, šiem rādītājiem jābūt norādītiem tikai atbilstošos sludinājuma izvietošanas laukos;
11.18. izvietojot reklāmu, jebkādā veidā pārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī Vispārīgos lietošanas noteikumus.

 

12. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro Lietošanas noteikumu 11. punktu, www.hop.lv administrācijai ir tiesības:
12.1. Dzēst sludinājumus, ja par tiem saņemtas vairākkārtējas sūdzības, informējot par to sludinājuma izvietotāju;
12.2. Dzēst lietotāja profilu, ja tas pārkāpj Lietošanas noteikumus piecas un vairāk reizes;
12.3. Dzēst vai pārvietot sludinājumus uz atbilstošu kategoriju gadījumā, ja tas tiek ievietots neatbilstošā sadaļā;
12.4. Neveikt maksājuma atgriešanu, ja ir izdzēsts maksas sludinājums, ja tas notiek Lietošanas noteikumu 11. punkta neievērošanas dēļ;

12.5. Sniegt informāciju Valsts tiesībsargājošām iestādēm pārkāpumu gadījumā.


13. www.hop.lv administrācijai ir tiesības veikt informatīvu un komerciālu paziņojumu nosūtīšanu lietotājiem, izmantojot Lietotāju norādītās elektroniskās adreses. Lietotājiem ir tiesības atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.
14. Ja Lietotājam rodas iebildumi vai pretenzijas par vietnes pakalpojumiem, to iespējams atrisināt, sazinoties elektroniski ar vietnes www.hop.lv administrāciju, detalizēti aprakstot problēmas būtību.
15. Ja Lietotājs un SIA “hop.lv” nespēj savstarpēji atrisināt radušos strīdu, puses var risināt strīdu Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētā kārtībā, tai skaitā, vēršoties Patērētāju tiesības aizsardzības centrā, vai citā institūcijā.
16. Visas izmaiņas, kas tiek veiktas Lietošanas noteikumos, stājas spēkā tiklīdz tās tiek publicētas www.hop.lv.